A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заседава Консултативния съвет по туризъмпетък, 05 Март 2010  1393

Заседава Консултативния съвет по туризъм В началото на месец март кметът на община Златоград свика, първото за 2010 година, заседание на Консултативния съвет по туризъм, на което се коментира Закона за туризма и неговото прилагане в общината, както и предложения за разходване на средствата, събрани от туристическата такса.
В резултат на засиления интерес за реклама на територията на Златоград от български и гръцки бизнесмени, както и възможността да се увеличат приходите в общинския бюджет, на заседанието се обсъди необходимостта от действаща Наредба за рекламата. Проект за такава наредба бе внесен в общински съвет, от кмета на общината, още миналата година. Присъстващите хотелиери споделиха, че за удовлетворяване потребностите на своите гостите, имат нужда и от обособяване на платени парко места. Относно това, кметът Янчев предложи самите хотелиери да направят докладна записка до общински съвет, защото неговото предложение за отдаване под наем на обособени парко места в Златоград, в последствие, бе отхвърлено.
Коментирано беше и некоректното отношение на някои хотелиери, относно нерегистрирането на техните туристи.
Липсата на информационно-обучителни табели за туристическите обекти и за улиците в Златоград, предизвиква проблеми сред туристите, които трудно се ориентират за местоположението на избраното от тях място за настаняване. Във връзка това бе взето решение част от средствата от туристическите такси да се изразходват за изготвяне на указателни табели. Другите предложение, около които гравитира мнозинството присъстващи, бяха свързани с реклама в радио и туристическо списание, както и участие в една туристическа борса. Тези предложения ще бъдат предоставени за гласуване от общински съвет.
Други две мнения: изготвяне на археологическа карта и рекламна брошура на всички хотели и места за настаняване в община Златоград, бяха предложени да се включат като дейности по проекти, финансирани от ЕС.
По време на заседанието, господин Янчев информира присъстващите, че в утвърдената от Министъра на труда и социалната политика Регионална програма за заетост, ще бъдат интегрирани към пазара на труда 10 безработни лица в дейности, свързани с развитието на туризма, включващи обслужване на клиенти в туристическите информационни центрове, поддръжка и почистване на екопътеки и туристически маршрути. Срокът на действие по програмата е 7 месеца при пълно работно време. Кметът на общината прикани всички хотелиери да се възползват от новата услуга, която предлага община Златоград, за да се удовлетворят все по-нарастващите изисквания на туристите, за да създадем условия за удължаване на техния престой в Златоград и по-големите населените места в общината, както и да рекламираме непознатите красоти на нашия район.
Представителите на РУ на МВР предложиха, с оглед предотвратяване на престъпни действия, да се инсталира система за видео наблюдение по периферията на хотелите.
На края на срещата кметът Янчев заяви, че ако всички институции обединим усилията си Златоград няма да се превърне в транзитен пункт, а в предпочитано място за туризъм и бизнес.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития