A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заседава Консултативния съвет по туризъмпетък, 11 Юни 2010  1618

Заседава Консултативния съвет по туризъмНа 11.06.2010 година по инициатива на кмета на община Златоград, заседава Консултативния съвет по туризъм. Тази среща се проведе в по-разширен състав, като по настояване на господин Янчев, който е и Председател на Консултативния съвет, бяха поканени да участват в нея всички общински съветници, както и представители на ресторантьорите и хотелиерите в Златоград. Един от основните въпроси, обсъден доста задълбочено и подробно, бе свързан с обезпечаване на местата за настаняване в община Златоград с паркинги и паркоместа. Констатирано бе, че всички хотели и места за настаняване, както и магазини и заведения за хранене, изпитват голяма необходимост от наличие на места за паркиране. В същото време на територията на град Златоград има доста площи, общинска собственост, които не са оползотворени и с оглед на тяхното по-добро стопанисване е нужно да се вземе решение как те да се обособят – като паркинги или зелени площи. От тази гледна точка се взе решение, до края на месец юни, общинска администрация да направи анализ на свободните площи, общинска собственост, които могат да бъдат преобразувани в места за паркиране. По настояване на кмета ще се изготви и анализ на потребността от паркинги, правила, по които да се извършва разпореждане с обособените паркоместа и как те да бъдат финансово обезпечени. Изключително важно е този проблем да бъде цялостно разрешен по начин, който да не нарушава съществуващата зелена система в града и не "на парче", частично удовлетворявайки исканията само на определени хотелиери в Златоград.
На заседанието кметът Янчев информира събралите се, че е в сила новата Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград.
С този местен нормативен документ се уреждат реда, начина и условията за извършване на рекламна и/или информационна дейност на територията на общината, определени са общите и специфични изисквания, на които трябва да отговарят рекламно-информационните елементи, независимо от собствеността на имота, в който са поставени, а също и необходимите документи и дължимата такса за издаване на разрешение за поставяне.
Всички изградени до момента на територията на общината рекламно-информационни елементи /външни реклами, надписи върху сгради, информационно-указателни табели, рекламни материали с временен характер и съобщения/ трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба. По време на обсъжданията на подробностите от този местен нормативен документ, се постави въпроса за липсата на табели в гр. Златоград, указващи точния адрес и посочващи името на улицата, на която се намират туристическите обекти и местата за настаняване. Този проблем, с който се сблъскват пряко преди всичко туристите и гостите на града ни, косвено засяга всички хотелиери и като цяло бизнеса, развиващ дейност в областта на туризма. Предложено бе една част от средствата, които ще постъпят по силата на Наредба № 3, да бъдат използвани за изготвяне и поставяне на такива указващи улиците табели, а друга –да се изразходват за обща реклама за туристическа дестинация „Златоград”.
Всички присъстващи приеха с интерес и задоволство предложението на кмета на общината всяка година община Златоград да номинира „Хотелиер на годината”. Взе се решение, до края на месец юни, комисия в състав представители на общинския съвет, общинска администрация, медии, НПО, да определят критериите за избор на най-добър хотелиер, като наградата ще бъде връчена на победителя на 21 ноември – Празника на град Златоград.
На края на срещата кметът отново прикани всички хотелиери да се възползват от новата услуга, която община Златоград предлага безплатно в помощ на туристическия бизнес – туристически гидове, които могат да направят туристическа обиколка на гостите на всички хотели в Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
46
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития