A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заключителен информационен брифингчетвъртък, 18 Ноември 2010  1222

Заключителен информационен брифинг На 15.11.2010г. се проведе заключителен информационен брифинг по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ”В.Левски” гр. Златоград, СОУ ”Св.Княз Борис I-ви” с.Старцево, ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Долен, община Златоград”.

Проектът се реализира по договор № BG161PО001/4.1-01/2007/011 от 02.06.2008г., между община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, сключен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 992 724.04 лв., по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С реализацията на основните цели на проекта, се даде реална възможност на община Златоград :
- трайно да подобри качеството на живот и условията за развитие и образование в три училища на територията на община Златоград;
- да подобри условията за физическо развитие и спорт, чрез довършване на плувния басейн към спортния комплекс в ОУ ”В.Левски” гр. Златоград, доставка на необходимото спортно оборудване за дисциплините „Волейбол” и „Баскетбол” в трите училища;

На брифинга се отчете изпълнение на 100 % на основните дейности на проектното предложение :

В ОУ”В.Левски” гр.Златоград се извърши реконструкция на отоплителна система, подменени са дограмата и вратите, монтирано е технологичното оборудване за басейна. Доставено е електронно баскетболно табло за спортната зала.
В СОУ”Св.Княз Борис I-ви” с. Старцево е подменена изцяло дограмата. Доставено е оборудване за провеждане на спортните дисциплини “Волейбол” и “Баскетбол”
В ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с. Долен е извършен цялостен ремонт на покрива и е доставено оборудване за провеждане на спортните дисциплини “Волейбол” и “Баскетбол”.

Безспорно, благодарение на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие за реализация на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ”В.Левски” гр. Златоград, СОУ ”Св.Княз Борис I-ви” с.Старцево, ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Долен, община Златоград се подобри качеството на живот и условията за развитие и образование в три училища на територията на община Златоград и се разшириха възможностите за физическо развитие и спорт.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития