A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заедно срещу насилиетовторник, 15 Ноември 2011  1154

Заедно срещу насилиетоНа 12.11.2011 год. във физкултурната зала на ОУ „Васил Левски” Златоград се проведе спортно състезание под надслов: „Заедно срещу насилието”. Спортното мероприятие е част от стартиралата национална кампания по превенция на насилието. Партнъори в кампанията са ОУ „Васил Левски” Златоград, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Златоград, Център за обществена подкрепа Златоград, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и Детска педагогическа стая.
В състезанието взеха участие ученици и родители от първи до четвърти клас. Съвместната дейност на родители и деца показа, че действително агресивното поведение отстъпва на толерантността и удовлетворението от изживените чувства и емоции.
В края на състезанието децата получиха символични медали с логото на кампанията, родителите-брошури с информация за това, че „всяко дете има право на закрила срещу насилие”, както и писмо от директора г-жа Нина Пашова, която благодари, с послания от „Малкият принц” на Екзюпери, за посветеното свободно време в полза на децата.
Образователни игри бяха осигурени от МКБППМН към община Златоград, като награди за участниците.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития