A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

За младите хорасряда, 23 Декември 2009  1132

За младите хора„Център за развитие на община Златоград” е една от 13-те организации, стартиращи проект по младежката кампания „Да разчупим стереотипите ЗАЕДНО”. Споразуменията бяха връчени в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, в присъствието на зам.-министъра на образованието, младежта и науката - Светлана Ломева и изпълнителния директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" - Иван Модев. Освен тази кампания бяха обявени и резултатите от Национална инициатива "Младите и бизнесът", както и Национална програма "Младежки информационно - консултантски центрове". По трите програми финансираните проекти са общо 52 на брой, като имат равномерно географско покритие на територията на България, а финансовата подкрепа на центъра е в размер на 765 755 лв. Очаква се в тях да бъдат включени пряко 890 младежи, а резултатите да достигнат и привлекат други над 420 000.
Проектът на златоградските младежи предвижда интерактивно отбелязване дните за международна младежка активност, Деня на земята и 10-годишнината от приемането в Златоград на Принципите на Европейскта харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, като дейностите му ще подпомогнат театрално, танцово и журналистическо студио от млади хора.
За Златоград това е вторият младежки проект, който ще стартира в началото на 2010 след одобреното предложение на СОУ „Антим І” по Програма Коменски за обмен с младежи от Унгария.
Те са проявление за конкретни дейности в подкрепа на Общинския план за младежта 2010-2014.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития