A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

За чиста и привлекателна общинапонеделник, 15 Април 2013  962

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че във връзка с пролетното почистване на община Златоград е обявена ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ “ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА” ЗА ПЕРИОДА - 01.04.20013 г. – 30.04.2012 г.

Призоваваме всички жители на община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на собствените домове, стопанисваните обекти и сгради, дворове и прилежащите им площи в периода на кампанията- 01.04.2013г. – 30.04.2013г.
Акцент на мероприятията в кампанията ще бъде включването ни в Националната инициатива „Да изчистим България за един ден” на 20.04.2013 г. (събота) от 9.00 ч., като с доброволен труд вземем участие в организираното почистване на предварително определените участъци:
За гр. Златоград организацията предвижда всички доброволци да се съберат пред сградата на Общинска администрация в 9.00 ч. на 20.04.2013 г. (събота), и след като се разпределят по райони, сформиралите се групи ще започнат да почистват съответно:

Участък № 1 Речно корито на р. Голяма, р.Малка и р. Върбица в централна градска част.
Участък № 2 Прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до разклона за с. Ерма река.
Участък № 3 Прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до разклона за с. Долен.
Участък № 4 Прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до Граничен контролно-пропускателен пункт.
Участък № 5 Прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до язовир Златоград.
Участък № 6 Прилежащите площи, районите около обществените чешми и места за отдих по Екопътека "Света Неделя", която започва от Воденицата (Тепавицата) в Златоград и крайна точка - Параклис "Св. Неделя".
Участък № 7 Прилежащите площи, районите около обществените чешми и места за отдих по Екопътека "Еко-ехо", която тръгва от Съдебната палата в Златоград, преминава през чешма на физкултурника и стрелбище, вилна зона, място за отдих с Орнитологичен кът, "Бърчината" и завършва при вила "Белотекс".
Участък № 8 Прилежащите площи, районите около обществените чешми и места за отдих по Екопътека "Планинска прегръдка", която тръгва от бивш нощен клуб "Диана", преминава през широколистна гора, множество чешми и завършва при параклиса "Св. Атанас".

За населените места – Старцево, Ерма река, Долен и Аламовци, сборният пункт е пред административните сгради на кметствата, като отговорно лице за създаване на организацията на 20.04.2013 г. от 9.00 ч. е кметът на съответното населено място. Доброволците от населените места ще се включат в почистването на следните пътни участъци :
с. Старцево – участък от входа за с.Старцево до разклона на пътя гр.Златоград – гр. Мадан;
с. Ерма река - участък от входа за с.Ерма река до разклона на пътя гр.Златоград – гр. Мадан;
с. Долен - участък от входа за с. Долен до разклона на пътя гр.Златоград – с. Бенковски;
с. Аламовци - участък от входа за с.Аламовци до разклона за Граничен пункт;

Всеки доброволец ще има възможност сам да определи в почистването на кой район желае да се включи. Доброволци, които предварително са определили за свой район – речното корито е желателно да бъдат с подходящо облекло/ботуши/ и при възможност да носят със себе си брадва.

За създаване на организация за своевременно събиране и извозване на събраните от Вас отпадъци от домакинства, дворове, градини и прилежащи площи, Общинска администрация обявява телефони 0884600178 (Юлия Ушева), 0884600191 (Минка Кехайова), 0893343775 (Велко Хасапчиев), на които може да информирате за участието си в инициативата, предпочитаният от вас район и необходимостта от извозвозване на събрания отпадък.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития