A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСТОИ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОНвторник, 05 Май 2015  629

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с обявения Пожароопасен сезон, тенденцията за сухо и горещо време и възникването на множество пожари в горски и труднодостъпни райони на територията на цялата страна-Районна Служба „Пожарна Безопасност и Защита на Населението”-гр.Златоград напомня на всички, които пребивават в горите да спазват стриктно мерките за пожарна безопасност, чрез които ще се предотвратят евентуално възникнали пожари с непредвидими последици за горския фонд:
1. Собствениците на ел.съоръжения (далекопроводи), преминаващи през горски масиви и частни горовладелци, да предприемат необходимите мерки за подмяна на негодни изолатори и почистване на просеките под далекопроводите от израсли дървета и горска растителност.
2. При варенето на буркани, в близост до изсъхнала растителност, да се предприемат мерки за предотвратяване на евентуално им запалване като мястото се ороси с вода и се огради с негорими материали.
3. Фирмите, извършващи сеч в горските територии, да предприемат мерки за недопускане на пожари и извършат инструктаж на работещите за мерките за пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон.
4. Стриктно да се спазва забраната за паленето на открит огън през обявения пожароопасен сезон.
5. При излети на открито паленето на огън да става само на обозначени и обезопасени места, далеч от горския фонд и да се вземат мерки за изгасяване на огнищата след приключване на излета.
6. Да се избягва пушенето в горските масиви и хвърлянето на незагасени угарки от цигари в близост до изсъхналата горска растителност.
7. Да не се изхвърлят незагасени угарки от цигари от прозорците на автомобилите.
8. При забелязване или възникване на пожар или лица, извършили запалване на сухи треви, стърнища и растителни отпадъци или предизвикали пожари, ви молим за незабавно съдействие като се съобщи за това на телефон 112 в РС „ПБЗН”-Златоград, като до пристигането й се започне гасене на възникналото огнище.
9. Собственици и водачи на моторни превозни средства да избягват паркирането и престоя до подстъпите към естествените водоизточници (реки и язовири), както и на разстояние 10 м преди и след пожарните хидранти.
10. При нужда от гасене на горски пожари да се включат всички хора, тъй като с това се намаляват огромните щети върху гората.
11. Пребиваващите в горски и земеделски масиви пастири, следва да спазват стриктно забраната за палене на огън в горския и земеделски фонд.
12. Родителите и близките да обърнат особено внимание на децата при боравенето им с огнеизточници в близост до гората.
13. Имайки предвид последиците от Бедственото положние, по време на обилните снеговалежи (голямо количество нападала дървесна масса) трябва да се знае, че това допълнително допринася за:
- Вероятността от възникване на пожар в горски и земеделски фонд;
- Бързото разпространение на пожара;
- Вероятността пожарът от низов бързо да прерасне във върхов;
- Усложняване работата за бързото и ефективно действие на екипите за ПБЗН по време на гасителните действия;
- И не на последно място застрашава живота както на органите за ПБЗН и доброволците, така и на населението.
При възникване на пожар позвънете на тел.112 или 03071/40-30.

Районна Служба „Пожарна Безопасност
и Защита на Населението”– гр.Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития