A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!понеделник, 29 Януари 2018  1331

Уважаеми жители на Община Златоград, на 29.01.2018 г. е констатирано наличието на мъртва риба по течението на р.Върбица.
Водоснабдяването от І и ІІ шахтов кладенец е незабавно преустановено и захранването се осъществява само от ІV шахтов кладенец при р.Неделинска.
До откриване причината за възникналата ситуация ще продължи водоподаване, към водоснабдителната мрежа за село Старцево и град Златоград, само от четвърти шахтов кладенец.
Обръщаме се с апел към всички граждани да не се използват водите на р.Върбица до установяване на причините за инцидента.
Общинска администрация ще продължи да предоставя официална информация за предприети последващи действия.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития