A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В ЗЛАТОГРАД ПУБЛИЧНО СЕ ОБСЪДИ ИДЕЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГвторник, 23 Декември 2014  834

В ЗЛАТОГРАД ПУБЛИЧНО СЕ  ОБСЪДИ ИДЕЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГНа 19.12.2014г, в Заседателната зала на Общински съвет Златоград, се проведе публично обсъждане по повод намерението на Община Златоград да поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
Публичното обсъждане се провежда на основание чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.6 от Наредба №16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг. На срещата присъстваха жители от Златоград и населените места в общината. Пред кмета Мирослав Янчев, присъстващите изразиха своето съгласие за намерението на община Златоград за поемане на дългосрочен кредит в размер на
1 224 000 лв. за осигуряване на финансиране за изпълнението на следните обекти:

• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски” гр.Златоград - Прогнозна стойност на обекта : 488 200 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й;

• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров” с.Старцево - Прогнозна стойност на обекта – 379 100 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й;

• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” с.Ерма река -Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването и с бордюр и отводняването й. Прогнозна стойност на обекта 121 000 лв;

• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Прогрес” с.Долен - Прогнозна стойност на обекта – 74 600 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й;

• Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен - Предвиждат се дейности, свързани с изграждането на многофункционална спортна площадка, включваща комбинирано игрище с настилка изкуствена трева. Предвидено е закупуване на оборудване за баскетбол и футбол и изграждане на осветителна инсталация. Прогнозна стойност на обекта – 161 000 лв.

Срокът за изпълнение на предвидените строителни дейности е м.Септември 2015 г., а цялостната реализация следва да приключи до края на 2015 г. Очакваните резултати от реализацията на обектите са улеснен достъп на жителите на тези улици до жилищните им сгради, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите, благоустрояване на кварталите и изграждане на зона за спорт в с.Долен
Начин на обезпечаване на заема ще бъде от бъдещи собствени приходи на Община Златоград и обща изравнителна субсидия за местни дейности.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития