A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УВЕДОМЛЕНИЕчетвъртък, 21 Март 2013  916

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда "Стройвъзход" ООД уведомява за наличие на инвестиционно намерение - Почистване на участък от речното корито на р. Неделинска – км. 6+670 до км. 6+320 , с дължина – 350 м. от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от русото на реката, в землището на с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, с код ЕКАТТЕ 21871

Приложение:
1. Уведомление


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития