A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Уведомлениепонеделник, 26 Ноември 2012  1221

за предстоящото приемане на План-сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 година и определянето на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2013 година в община Златоград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Златоград предоставя на вашето внимание предложението за План-сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 година и определянето на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2013 година.
Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013 година е определен при спазване на принципите: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата издаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
Най-общо се предлага намаляване на размера на ТБО за не жилищните имоти на юридическите лица - с 1 промил и увеличаване на размера на ТБО за жилищните имоти на гражданите - с 1 промил.
Заинтересованите лица могат да предоставят писмени предложения и възражения по предложението на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg в срок до 27.12.2012г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПЛАН-СМЕТКА 2013 г. - ПРОЕКТ
Справка за очакваните приходи от ТБО за 2013 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития