A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Традиционно пролетно почистванесряда, 11 Март 2020  640

О Б Я В А

     


Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с отбелязване Седмицата на гората, Международния ден на Земята, и предстоящите Великденски и Майски празници,

Община Златоград организира

ТРАДИЦИОННО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

ЗА ПЕРИОДА 16 МАРТ – 16 АПРИЛ

  В рамките на кампанията, Общинска администрация Златоград, е създала организация за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа, речното корито, дерета, междублокови пространства и нерегламентирани сметища.

Призоваваме всички жители на Община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните, от тях, обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия.

За информация и заявка за участие в организираните мероприятия, както и за своевременното събиране и извозване на отпадъците от почистването по време на кампанията, Общинска администрация Златоград, обявява телефони за връзка – 0884600172; 0884600191 и 0892240998.


За да бъде Община Златоград едно по-чисто и по-привлекателно място за живот, сме в очакване на личния принос на всеки от Вас, за участие в организираната Пролетна кампания за почистване!

Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития