A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

"Топъл обяд" за жители на Община Златоградпонеделник, 06 Април 2020  242

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че Агенция за социално подпомагане ще финансира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на работните дни, ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите, които за Община Златоград са 170 броя.
Целевата група потребители са:
Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.
В тази връзка, в срок до 20 април 2020 г., желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 03071 2333 – Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград, 0894744396 – Николай Шопов – Директор на ЦСРИ.
Община Златоград ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития