A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТЕЛЕФОН 112 вече функционира в цялата странасряда, 24 Юни 2009  1357

Общинска администрация Златоград, уведомява всички жители на общината, че единният телефонен номер за спешни повиквания 112 функционира вече в цялата страна.
Телефонът е денонощен, безплатен и приема спешни повиквания за Полиция, Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност и спасяване и Гражданска защита. Всеки конкретен случай се локализира и идентифицира от системата и веднага се пренасочва към съответната институция за незабавно действие.
При сигнал на тел. 112 за помощ при пожар, бедствия, аварии, катастрофи и при нужда от медицинска помощ е необходимо обаждащият се да опише точното местоположение на инцидента, вида на събитието, броя на пострадалите.
При подаване на неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ на тел. 112, нарушителите ще бъдат наказвани с глоба от 2000 до 5000 лв.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития