A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр. ЗЛАТОГРАД

ИНФОРМИРА   ЗА ОБЯВЕНИТЕ  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

КЪМ 30.05.2023г.:

  • 15 машинен оператор, шиене  /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище- работните места са за Златоград, Старцево и Долен в 3 фирми/
  • 1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
  • 1 стругар
  • 1 заварчик
  • 3 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
  • 2 работника/ паркиране на коли/ за морето/
  • 1 работник, кухня/ заготовки/
  • 3 сервитьори
  • 1 камериерка/ хотел в Златоград- на 4 часа/
  • 1 продавач-консултант / Златоград/

 

Ново!!!

Уважаеми дами и господа,

 Ротари клуб Златоград – Неделино, съвместно с Община Златоград, община Неделино, и  МБАЛ Златоград стартират  инициатива  за създаване на  Фонд „Стипендия“ за медицински кадри.

На този етап се акцентира за  студенти по специалността „Медицинска сестра“.

Целта на тази инициатива е да бъдат привлечени медицински сестри, които да работят В МБАЛ Златоград,  Община Златоград и община Неделино, както и да се подпомогне и стимулира обучението по тази специалност чрез формиран целеви фонд.

В процеса на реализация ще се разшири кръга от медицински специалности съобразно анализ на потребностите на МБАЛ Златоград и на  другите медицински структури и общините.

Подпомагането ще включва покриване на семестриалната такса при размери по най-ниската цена на Университет за съответната специалност а при финансова възможност ще се включи и  такса за общежитие и други разходи включени в условията по предварителен договор между лицето и МБАЛ Златоград.

Предвижда се задължението за работа в МБАЛ или други медицински структури и общини да е за период равен на броя години на подпомагане.

Условие за получаване на финансово подпомагане от Фонд „Стипендия“ ще бъде студентите да са сключили предварителен договор с МБАЛ Златоград  или другите медицински структури и общините

След започване на работа се предвижда възможност  медицинските сестри и други медицински кадри  да бъдат подпомагани чрез предоставяне на средства за наем на жилище, възстановяване на средства за участие в курсове, възстановяване на пътни разходи от и до работното място, ако живеят извън Златоград.                     

За повече информация потърсете трудовите посредници или позвънете на посочените тел. За връзка          

Телефони за връзка:

за Златоград: 03071-2243 или 0879005884


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития