A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2021 г.четвъртък, 04 Февруари 2021  300

Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2021 г.

Уважаеми жители на Община Златоград,

От 08.02.2021г. стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г.

С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

 • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
 • I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
 • II – ра вноска – до 31.10.2021г.


 

 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
 • I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
 • II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

 

 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
 • I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
 • II – ра вноска – до 31.10.2021г.

 

 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
 • I – ва вноска – до 31.01.2021 г.
 • II – ра вноска – до 30.04.2021 г.
 • III – та вноска – до 31.07.2021 г.
 • IV – та вноска – до 31.10.2021 г.
 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

 • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за административно обслужване - партерния етаж;
 • По банков път – по следната банкова сметка на Община Златоград:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

 • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg
 • Чрез касите на „Български пощи” АД.
 • Чрез касите на Банка ДСК.

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития