A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира Проект "Топъл обяд"сряда, 16 Декември 2020  35

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
Информираме Ви, че от 16.12.2020 г. стартира Проект "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград в условията на COVID - 19”. Социалната услуга „топъл обяд“ ще се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Документите за ползване на социалната услуга се подават от 17 декември 2020 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради  влошената  икономическа  обстановка  в  страната,  хора,  които  поради възрастта  си  или  налични  увреждания  са  в  по-висок  риск  от  заразяване  и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица,  обект  на  социално  подпомагане,  за  които  е  установена  нужда  от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
94
понеделник, 12 Април 2021
35
вторник, 09 Март 2021
172
сряда, 03 Март 2021
69

Актуално
Предстоящи събития