A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира проектвторник, 26 Октомври 2010  1059

На 08.10.2010 г. Стартира проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” Водеща организация по проекта е Агенция за социално подпомагане, а община Златоград е партньор.
Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.
Продължителността на предоставяне на услугата „Личен асистент” е 14 месеца.
В рамките на проекта ще се създаде банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта, така че след неговото приключване общините да разполагат с човешки ресурс, който да предоставя качествена социална услуга на лица с трайни увреждания.

Включването на лицата с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами, ще се осъществява на три етапа.
В първия етап, който ще стартира на 08.11.2010 година, ще се акцентира на отпадналите потребители на услугата „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.
Заявления за ползване на услугата „Личен асистент”, както и заявки на желаещите да бъдат лични асистенти, ще се приемат в „Център за социална рехабилитация и интеграция” град Златоград от 08.11.2010г. до 22.11.2010 г. В този етап ще бъдат обхванат 5 лица от община Златоград с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами.

Вторият етап ще стартира на 10 март 2011 година с отпадналите потребители на социалната услугата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Фаза 2. Във втория етап ще бъдат обхванати 18 лица от целевата группа от община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
46
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития