A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира отводняването на обекти по стихийни бедствиясряда, 14 Август 2013  902

Стартира отводняването на обекти по стихийни бедствияНа 12.08.2013 г. започнаха строителните дейности по изграждането на обект „Доизграждане на дъждовен водосток от ул. „Хан Аспарух” през ул. „Бяло море” до ул. „Ангел Киряков”, гр.Златоград” с изпълнител „АГРОМАХ” ЕООД, с. Бело поле. Финансирането на обекта, в размер на 288 110,33лв., е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Стойността на строителните дейности е с ДДС.
Предвижда се изграждането на 6 броя дъждоприемни решетки, водостоци PE 1000-134м. и PE-630-217м., канализационна мрежа Ф160- 164м, с което ще се преодолеят последиците от вредното въздействие на води на територията на цитираните обекти в гр.Златоград.
Предназначението на предвидените строителните мероприятия е да се хване дъждовния отток от планината, още в началото на регулацията и заедно с оттока от градската територия да се отведе в р. Малка река.
Успоредно с изграждането на водостока ще бъде изградена канализационна мрежа от тръби РЕ-Ф160, която ще бъде заустена в съществуващата канализационна мрежа на ул. „Хан Аспарух”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития