A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира Обществена трапезария в Златоградсряда, 03 Юли 2013  975

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме ви, че от 02.07.2013 г. стартира Проект “Обществена трапезария град Златоград”, чрез който до 31.12.2013 г.,община Златоград ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”. Новата социална услуга в Златоград се финансира от Фонд "Социална закрила" към МТСП. Документите за ползване на социалната услуга «Обществена трапезария» се подават от 03 юли до 10 юли 2013 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград;


1. За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ» могат да кандидатстват:
1.1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица;


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития