A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира кампания "Месец за борба срещу насилието"четвъртък, 15 Април 2010  1144

В ОУ ”Васил Левски ”- гр. Златоград стартира кампания „Месец за борба срещу насилието”. В тази връзка ученици от училището участват, с 5 есета и 29 рисунки, в общинския конкурс за създаване на творба, посветена на проблема насилие. Официалното отбелязване на кампанията ще се осъществи в понеделник на 19 април 2010 година. Училищният ученически съвет ще ангажира вниманието на учениците с презентация на Даниел Партаджиев от 7 клас, с която ученикът участва на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Очаква се поредният брой на училищния ученически вестник „Ученически свят” да бъде изцяло посветен на проблема.
За кампанията УКБППМН, съвместно с ученици от 8 клас, създаде кътове от постери, демонстриращи познания, свързани с насилието. Проведоха се беседи от педагогическия съветник в 5 и 6 клас , от ИДПС в 7 клас и с партньорското участие на МКБППМН в начален курс. Родителите показаха съпричастност като участваха в родителска среща на тема: „Агресията в нас и около нас”, на която бяха запознати с видовете агресия, факторите, които я подкрепят и родителските подходи за намаляване на агресивното отношение у децата, както и с резултатите от анкетно проучване сред ученическата аудитория в ОУ „Васил Левски ”- гр. Златоград.
Училището ще обяви конкурс за групова изява на класовете под надслов: ”Клас за пример”. На 17 април 2010 г. ученици от начална училищна възраст ще участват в щафетни игри под надслов: „Истински силният побеждава в честен двубой”, където ученици от ОУ „В. Левски” от БМЧК ще демонстрират указване на първа помощ на пострадали.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития