A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Споделен опитвторник, 24 Април 2018  2647

Споделен опитДнес, 24 април 2018 г., кметът на Община Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Темата на събитието бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване”, което е част от конкурса Екообщина 2018.
Системата за разделно събиране на отпадъци стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“. Бе проведена и активна информационна политика. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово.

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, който приветства участниците в мероприятието, подчерта важността от обмяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на двете страни в тази посока.. Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME).

Над 60 представители на местната власт и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френски експерти управлението на отпадъци и представиха своя опит в превенцията, като обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и депониране на битови отпадъци.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития