A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СПИСЪКпетък, 30 Август 2019  556

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели,


На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Смолян и Районен съд - Златоград, избрана с Решение № Ж 1017/23.07.2019г. на Общински съвет – Златоград, публикуваСПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:
І. За Окръжен съд – Смолян:

  1.  Розалина  Мизова  - вх.№ ОС-522/16.08.2019г.

  2.  Роска Пелтекова – вх. № ОС-523/16.08.2019г.

ІІ. За Районен  съд – Златоград:

  1. Елена Георгиева –  вх.№ ОС-518/16.08.2019г.

  2. Здравка Пинева –  вх.№ ОС-520/16.08.2019г.

  3. Маргарита Хаджиева – вх.№ ОС-525/16.08.2019г.

  4. Мирослава Зарева – вх.№ ОС-523-1/16.08.2019г.

  5. Мирослава Мемова – вх.№ ОС-522-1/16.08.2019г.

  6. Теменужка Коцева  - вх.№ ОС-519/16.08.2019г.

  7. Юлияна Танева –  вх.№ ОС-521/16.08.2019г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 18.09.2019г., от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ет.2, сградата на Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 в публично заседание, като всеки член на Общински съвет може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет –Златоград, становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.


Нина Пашова,

Председател на Временната комисия 


ПРИЛОЖЕНИE:
Документи


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития