A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ по ПРОЕКТ на Правилникпетък, 22 Март 2024  111

СЪОБЩЕНИЕ

По ПРОЕКТ на

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка в едно с мотиви, внесена в Общински съвет Златоград от Величко Сидеров, Емилия Кръстева, Антон Симеонов, Александър Илийков, Веселин Иванов, Жечка Хаджийска, д-р Ерол Чинар, Йорданка Романова и Вергиния Топчиева
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Златоград. /Приложение 1/
Заявление /Приложение 1а/


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития