A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение относно Такса „Битови отпадъци”понеделник, 26 Октомври 2020  318

Уважаеми жители на Община Златоград,
Общинска администрация – Златоград ви уведомява, че от 1 ноември 2020 г. започва приемането на декларациите (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „Битови отпадъци”, в частта „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2021 година.
Краен срок за подаване на декларациите - 31 декември 2020 г.
От 1 ноември до 31 декември 2020 г. е срокът и за подаване от юридическите лица на декларациите (образец 1) по чл.21, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определяне на такса „Битови отпадъци” за 2021г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци.
Декларации (обр.1 и обр.2), с указания за попълване, се получават от Центъра за административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg
Декларациите се подават в Центъра за административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград.
Към декларациите се прилага квитанция за платена сума, съгласно тарифа по т. 53 (за декларации 2) и по т. 54 (за декларации 1), към Приложение 2 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград.
Декларациите може да се изпращат и по пощата или куриер, на адрес – гр.Златоград - 4980, обл.Смолян, ул.„Стефан Стамболов” №1, като към тях се прилага документ за преведена сума, съгласно горните тарифи, по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007, „Интернешънъл Асет Банк” АД.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № 415/23.10.2020г. на Кмета на Община Златоград
Декларация - образец 1
Декларация - образец 2


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
98

Актуално
Предстоящи събития