A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение отвторник, 06 Ноември 2012  1078

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда БТК АД съобщава за наличие на инвестиционни намерения на дружеството "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: - Zlatograd", находяща се в РРТС гр. Златоград, м. "Св. Атанас", ТВР "Златоград"


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития