A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 11 Ноември 2013  1093

На 13.11.2013 г. община Златоград организира пресконференции, на две от които ще се представят резултатите, постигнати по време на изпълнението на проектите: "Трансгранична достъпна инфраструктура" (CrossAccess), финансиран от Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. и "Повишаване на туристическата атрактивност на гр. Златоград", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие". Същият ден ще бъде представен и проект "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф.Д-р Ас. Шопов" ЕООД, гр. Златоград", изпълняван по ОПРР.
Информационните събития ще се състоят в Заседателната зала на Общински съвет, от 16.00 часа.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития