A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 22 Август 2013  881УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" обяви на територията на цялата страна червен и оранжев код, с опасност от възникване на полски и горски пожари.
Отправяме предупреждение към гражданите на община Златоград за повишено внимание към мерките за пожарна безопасност и за стриктното спазване на забраната за палене на огън, в близост до сухи треви и горски насаждения.
Небрежното използване на открит огън е опасно! Молим за вашата бдителност.
За бързото потушаване на пожарите и ограничаване на щетите от тях, сигнализирайте на спешните телефони 112 и 160.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития