A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 25 Юни 2013  813

Уважаеми жители на община Златоград,

Общинска администрация Златоград напомня, че наближава крайния срок за заплащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства – 30 юни 2013 г.
Задълженията следва да бъдат платени:

· В брой на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж;

· По банков път – по следната банкова сметка на община Златоград:
IBAN: BG68STSA93008432230400
BIC: STSABGSF
„Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград
Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти)
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства)
Код за вид плащане : 44 24 00 (за такса битови отпадъци)

· С пощенски запис
При неплащане от ваша страна, в този срок, след 30 юни 2013 г. върху задължението ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития