A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 18 Април 2013  691

Уважаеми жители на община Златоград,
Информираме ви, че може да се възползвате от 5 % отстъпка, при внасяне на дължимите данъци върху недвижими имоти и превозни средства, и такса битови отпадъци, в срок до 30.04.2012г.

Данъците и ТБО могат да бъдат заплатени:
- В брой, на касата в общинска администрация, на партерния етаж;
- По банков път, на следната банкова сметка:
Община Златоград,
БАНКА ДСК АД
IBAN: BG68STSA93008432230400,
BIC: STSABGSF

Кодове за видове плащане:
442100 – Данък върху недвижими имущества
442300 – Данък върху превозни средства
442400 – Такса битови отпадъци


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития