A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 01 Февруари 2013  1038

УВАЖАЕМИ КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ,

Във връзка с необходимостта от предприемане на действия за ограничаване на разпространението на Рак по картофите в област Смолян, ви информирам за задължителните мерки, които трябва да прилагате, с цел недопускане разпространението на болестта.
• Съгласно Наредба №1 за фитосанитарен контрол, производителите на картофи за консумация задължително регистрират и ежегодно актуализират дейността си в Областна дирекция но безопасност на храните (ОДБХ) -Смолян.
• Всеки производител, който продава произведените картофи за консумация, задължително поставя етикет на опаковките. Етикета дава информация за произхода на продукцията , а вписания регистрационен номер гарантира, че тя е контролирана от ОДБХ - Смолян.
• Да се използва посадъчен материал с установен произход, който се придружава от етикет и фактура.
• Да не се използва посадъчен материал между отделни домакинства.
• За обработка на площите да се използва техника, която предварително се обеззаразява.
• Всеки производител, който има съмнение за зараза незабавно да потърси съдействие от специалистите по растителна защита в Областна дирекция по безопасност на храните - Смолян.
За контакти: тел. 0301/62502 - централа
тел. 0301/62193 - специалисти по растителна защита
СSМ: 0887940643, 0882800308, 0885118266


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития