A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 18 Януари 2013  991

Офисът на Военен отчет при Общинска администрация Златоград, уведомява за стартирането на процедура за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание по резервисти в Сухопътни, Военновъздушни и Военноморски сили, за конкурс през 2013г.
За повече информация посетете интернет страницата на Министерство на отбраната http://www.md.government.bg/bg/doc/obiavi/2012/20121221_ObiavaDobrovolenRezerv.pdf
или Общинска администрация Златоград.

Лице за контакти:
Красимир Кинанев – моб. тел. 0897 000 766


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития