A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 14 Септември 2012  1063

Във връзка със стартиране изпълнението на проект „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград” се затваря движението на пешеходци в зоната на Централния площад.
Определя се временна зона за движение на пешеходци в двете посоки от ул. „Стефан Стамболов” през „Червеното игрище”, по ул. „Ахрида” и новоизградения пътен мост над река „Малка” към ул. „Беловидово”.
Срокът на действие на новата временна организация на движение е в съответсвие със срока за строителството на обекта.
Благодарим на всички граждани за проявеното разбиране и спазване на поставената сигнализация до приключване на строителните дейности, в рамките на проекта.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития