A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 16 Юли 2012  1166

Гръцкият управляващ орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013", с подкрепата на Съвместния Технически Секретариат и на Българския национален партниращ орган, организира фотоконкурс на тема "Мястото и хората му" по повод на Европейския ден за сътрудничество (European Cooperation Day), който ще бъде отбелязан тази година на 21ви Септември с участието на повечето европейските териториални програми за сътрудничество в целия Европейски съюз.
Жители от допустимата зона на Програмата от българска и от гръцка страна могат да заявят участие в конкурса. Допустимите зони в Гърция включват регионите: Източна Македония и Тракия (областите Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма) и Централна Македония (областите Солун и Серес). От България допустими райони са Южен централен и Югоизточен район за планиране с областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Любители фотографи могат да участват, като специално ще бъде подкрепено участието на млади хора.
Най-добрите фотографии ще бъдат наградени, а избрани фотоси ще бъдат изложени в град Серес в периода от 21ви до 28ми Септември 2012.
Повече информация, както и условията за участие ще бъдат допълнително съобщени.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития