A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 27 Февруари 2012  1246

Община Златоград стартира Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Благоустрояване на площад на централната градска част на гр. Златоград”.
Предметът на поръчката обхваща подмяна на съществуващата циментова и базалтова настилка на площада, в централната градска част на град Златоград, с материали със здрава основа – гранит и риолит. Предвижда се още оформянето на цветни лехи и цветарници, обединяване на пешеходните пространства и реновиране на паметника на Делю войвода.

Заинтересуваните лица могат да закупят копия от документацията за участие всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа в сградата на община Златоград, ул. Ст. Стамболов №1, партерен етаж, касов салон - Център за административно и информационно обслужване. Цената на документацията за всеки отделен комплект е 30 лв. с включен ДДС, платима в брой, в лева, в касата на община Златоград, срещу издадена фактура за разхода, или по банков път по сметка на Община Златоград в "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 17:30 ч. на 26.03.2012 г.
Предоставен е и пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса www.zlatograd.bg (панел „Обществени поръчки”).
Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 05.04.2012 г.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 06.04.2012 г. в заседателна зала на Общински съвет гр. Златоград в 10:30 ч.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития