A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 26 Януари 2012  957


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ПАРК В ГР. ЗЛАТОГРАД”, открита с Решение №186/25.05.2011 г.
на кмета на община Златоград

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Община Златоград, уведомява участниците в обявената процедура с предмет "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ПАРК В ГР. ЗЛАТОГРАД”, че офертите ще бъдат отворени на 01.02.2012 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на офертите.

ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития