A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 23 Януари 2012  1206


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ПАРК В ГР. ЗЛАТОГРАД”, открита с Решение №186/25.05.2011 г. на кмета на община Златоград

В изпълнение на Решение № 1786 на КЗК от 28.12.2011г. и необходимостта от извършване на нови действия по разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ПАРК В ГР. ЗЛАТОГРАД”, Община Златоград уведомява участниците в обявената процедура, че офертите ще бъдат отворени на 27.01.2012 г. от 13:30 часа в залата на Общински съвет, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на офертите.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития