A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсъбота, 17 Декември 2011  1203

Поради неблагоприятни метереологични условия официалното откриване на обект „Пътен мост при Вунцовата воденица”, предвидено за 18.12.2011 г., се отлага. Пътният мост вече е въведен в експлоатация и преминаването по него е възможно,още от 14.12.2011 г., когато обектът бе приет с Държавно приемателна комисия от РДНСК Южен Централен район, по искане на кмета на община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития