A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 28 Юни 2011  1277

Провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград” не може да бъде възобновено към настоящия момент, поради това, че поставеното определение от Комисията за защита на конкуренцията с N:799/21.06.2011 г., въз основа на което се оставя без уважение искането на „СКАТ ТВ” ООД за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е влязло в сила. „СКАТ ТВ” ООД е обжалвала пред Върховния административен съд постановеното определение на КЗК. Към настоящия момент Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по същността на подадената жалба, относно законосъобразността на тръжната документация.
До произнасяне на ВАС по искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата, община Златоград не може да предприеме действия по удължаването или не на срока за закупуване на документация, подаване на офертни предложения и датата за отваряне на офертите.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития