A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 13 Юни 2024  61

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Златоград уведомява, че съгласно разпоредбата на чл.8, т.1 и т.7 от Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, е забранено изхвърлянето на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, включително животински, в съдовете за битови отпадъци (контейнери и кофи) и други нерегламентирани места.

       В тази връзка, с цел недопускане на зарази и неприятни миризми по време на предстоящия религиозен празник Курбан Байрям, на определени местата са поставени контейнери, в които ще се събират само животински отпадъци, за периода от 15.06. до 19.06.2024 г. включително, в населените места, както следва:

1. За гр. Златоград

- на терена до новата Джамия;

- до Старата джамия;

- в двора на бивша пералня.

 2. За населените места:

- с. Старцево – двора на джамията в малката махала;

- с. Долен – местност „Нивина”;

- с. Ерма река – терена, преди моста за  рудник „Ерма река”.

Призоваваме жителите, да изхвърлят този вид отпадъци, само в контейнерите, предоставени за тази цел.

При констатиране на нарушения, т.е. изхвърляне на животински отпадъци в съдовете за битови отпадъци (контейнери и кофи) и други нерегламентирани места, се предвижда  административно наказание „глоба” в размер от 300 до 1000 лева, установено в чл.80, ал.1, т.1  от Наредбата, а съдовете няма да бъдат обслужени.

Допълнителна информация може да получите  на телефон - 0884600172.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития