A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 29 Май 2024  57

СЪОБЩЕНИЕ

за изготвен ПРОЕКТ на 

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на Община Златоград

Общественото обсъждане на проект на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на Община Златоградще се проведе на 02.07.2024г. от 16,00 часа в заседателната зала на ІІ-ри етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития