A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 19 Февруари 2024  48

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

            Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл. 125 от Закона за горите, е издадена Заповед № 62/19.02.2024 г. на Кмета на Община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в определени горски територии, държавна собственост.


ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАПОВЕД № 62/19.02.2024 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития