A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 14 Юли 2023  188

СЪОБЩЕНИЕ

При извършен плануван ежегоден мониторинг на качеството  на водата, предназначена за питейно-битови цели, на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград и взетите проби от нея от „Районна здравна инспекция“ Смолян,  се установи завишаване на нормите на част от показателите. Във връзка с предписание на РЗИ, са предприети действия за извършване на профилактика на водоизточника.

         До възстановяване на нейното качество и отстраняване на несъответствията, чешмата е обозначена с предупредителни табели за информираност на населението, относно неизползването й за питейни нужди.

         След влизане в норми на показателите, ще се възстанови ползването на водата от обществената чешма, за което населението ще се информира своевременно.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития