A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 14 Юли 2023  120

СЪОБЩЕНИЕ

При извършен плануван ежегоден мониторинг на качеството  на водата, предназначена за питейно-битови цели, на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград и взетите проби от нея от „Районна здравна инспекция“ Смолян,  се установи завишаване на нормите на част от показателите. Във връзка с предписание на РЗИ, са предприети действия за извършване на профилактика на водоизточника.

         До възстановяване на нейното качество и отстраняване на несъответствията, чешмата е обозначена с предупредителни табели за информираност на населението, относно неизползването й за питейни нужди.

         След влизане в норми на показателите, ще се възстанови ползването на водата от обществената чешма, за което населението ще се информира своевременно.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 12 Юли 2023
159

Актуално
Предстоящи събития