A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсъбота, 22 Април 2023  90

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За Празника на Златоградското чеверме

Община Златоград уведомява всички занаятчии и други търговци, които са заявили предварително желание да вземат участие в празника на „Златоградското чеверме” и Гайдарско надсвирване на 6 и 7 май 2023 г., че таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени, при  организиране на празника на Златоградското чеверме, е в размер на 50 лв. за кв. м, съгласно Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.

Запазването на местата за настаняване е само след предварително записване и заплащане на таксата, по банковата сметката на Общината, като в платежното нареждане се посочва заявената квадратура и вида на търговска дейност (занаятчия, скара, продажба на понички, промишлени стоки). Плащането може да се направи и на касата на Общинска администрация Златоград.

Участниците, незаявили предварително участие и/или неплатили предварително таксата, ще бъдат настанявани при наличие на свободни места.

Банковата сметка: Община Златоград

IBAN: BG48IABG74918400867301, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград                                                                                                                    

Код за вид плащане 44 80 08


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития