A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 10 Октомври 2022  85

Уважаеми жители на Община Златоград,
Всеки понеделник, от 10.00 часа, ще се провежда приемен ден на Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев. Призовавам жителите на общината да се възползват от възможността да поставят въпросите или проблемите си и да търсим решение заедно. 
Два пъти месечно ще се провеждат и изнесени приемни дни в селата Старцево, Долен, Ерма река и Аламовци. Те ще бъдат обявявани своевременно на интернет страницата на Община Златоград и в кметствата.
Записване за приемния ден се извършва в сградата на Общинска администрация Златоград, ет. 4, на тел: 03071/2551, 0897 000 764 или на email: Oba-zlatograd@zlatograd.bg.
Записващите се за приемен ден е необходимо да предоставят информация относно проблемите, по които желаят да бъдат приети, адрес и телефон за обратна връзка.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития