A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 14 Юни 2022  117

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че на 16.06.2022 г. (четвъртък), ще се проведат следните дейности:
1. Дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 06.00 часа на 16.06.2022 г.
 Влизането в обработените терени е забранено!
 Обръщаме се към всички вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.
 Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 16.06.2022 г. до 17.06.2022 г.
Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.
Обработени против кърлежи ще бъдат тревни площи в централна градска част /паркове и алеи/, междублокови пространства на улица „България”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Беловидово”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Ахрида”, ул. „Миньорска”, стадион, детски градини, детска ясла, детски площадки и прилежащи площи. Всички третирани площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. 
         2.  Ларвицидна обработка на заблатени места в речните корита и дерета на територията на град Златоград,  с цел намаляване на комарните популации.  13 дка площи ще бъдат обработени против комари.
 Дезакаризационните и дезинсекционните мероприятия ще бъдат извършени от „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ” ООД  гр.София. 
При невъзможност дейностите да бъдат реализирани, поради лоши метеорологични услови, същите ще бъдат отложени за идната седмица, за което ще бъдете допълнително информирани.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития