A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 16 Февруари 2022  132

Уважаеми жители на Община Златоград,

От 14 февруари 2022 година стартира заплащането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2022 година. 
Срок за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2022 г.:
-    първа вноска -  до 30.06.2022 г.  
-    втора вноска - до 31.10.2022 г. 
Платилите пълния размер на задълженията си до 3 май 2022 г. получават 5% отстъпка. 
Информация за размера на налога може да се получи  в сградата на Общинска администрация, „Център за информационно обслужване“ или на телефони 0897 000 762; 0893059119.
Възможностите за плащане към Община Златоград са следните:
-    В брой или с ПОС на касата на Община Златоград;
-    Банка ДСК, „Изипей“ АД и по интернет чрез еPay.bg;
-    Чрез „Български пощи“ ЕАД;
-    Чрез банков превод по банковата сметка на Община Златоград:
„Интернешънъл Асет Банк“ АД,
IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF
Кодове за вид плащане:
44 21 00  Данък върху недвижимите имоти;   
44 24 00  Такса за битови отпадъци.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития