A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 04 Октомври 2021  158

СЪОБЩЕНИЕ

Контейнерите ще се обслужват със специализирана техника, съгласно обявен график. Събраните биоразградими отпадъци ще се транспортират до въведената в експлоатация новоизградена компостираща инсталация на територията на Регионално депо гр.Мадан, за производство на компост.
Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставяни в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им  и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Златоград, панел „Управление на отпадъците” и ще бъде раздадена на всички домакинства.

Общинска администрация Златоград призовава жителите на всички населени места в общината, да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития