A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 15 Юли 2021  100

Уважаеми съграждани,

Напомняме ви, че съгласно разпоредбата на чл.8, т.1 и т.7 от Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, е забранено изхвърлянето на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, включително животински, в съдовете за битови отпадъци (контейнери и кофи) и други нерегламентирани места.
В тази връзка, с цел недопускане на зарази и неприятни миризми по време на предстоящия религиозен празник Курбан Байрям, са определени местата за поставяне на контейнери, в които ще се събират само животински отпадъци, за времето от  19.07 до 21.07.2021 г. включително, в населените места, както следва:
• гр. Златоград – терена до новата Джамия и двора на бившата пералня;
• с. Старцево – терена до джамията в Малката махала;
• с. Долен – местност „Нивина”
• с. Ерма река – терена, преди моста за  рудник „Ерма река”.

Призоваваме жителите, притежаващи този вид отпадъци, да ги изхвърлят само в контейнерите за тази цел, поставени на определените места, за определеното време.

При констатиране на нарушения, т.е. изхвърляне на животински отпадъци в съдовете за битови отпадъци (контейнери и кофи) и други нерегламентирани места, се предвижда  административно наказание „глоба” в размер от 300 до 1000 лева, установено в чл.80, ал.1, т.1  от Наредбата, а съдовете няма да бъдат обслужени.

Допълнителна информация може да получите  на обявените телефони в Общинската администрация - 0884600191 и 0884600172.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития