A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 25 Юни 2021  138

Уважаеми съграждани,
 Информираме ви, че на 28.06.2021 г. (понеделник ), ще се извърши
ларвицидна обработка на заблатени места в речното корито и дерета на територията на град Златоград,  с цел намаляване на комарните популации.
Ще се извърши и повторна дезакаризация на тревните площи на места, на които има засилено детско присъствие, като превантивно  ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи, следните обществени места:
- Централна градска част – зони за отдих и рекреация на паркове, детски площадки и централен площад;
- Градски стадион;
- Дворове на учебни заведения – детски градини, ясли и социални центрове
Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 07.00 часа на 28.06.2021 г.
 Влизането в обработените терени е забранено!
 Обръщаме се към всички вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.
 Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 28.06.2021 г. до 29.06.2021 г.
Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития